Політика конфіденційності сайту ресторану готелю «Гранд Отрада»

Чинна політика конфіденційності сайту (далі – «Політика») ресторану готелю «Гранд Отрада» (далі – «Ресторан») поширюється на всю інформацію, яку Ресторан може отримати про користувача під час використання їм сайту Ресторану.

Чинна Політика може бути застосована тільки до сайту Ресторану. Ресторан не контролює і не несе відповідальність за інформацію третіх осіб, на ресурси яких користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті Ресторану.

Використання Сайту Ресторану означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних та інформації.

У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту Ресторану.

Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Ресторан

До персональних даних належать всі відомості, які ідентифікують особу або можуть бути використані з метою ідентифікації особи, а також мають відношення до таких відомостей.
Інформація надається користувачем на його розсуд, в тому числі інформація з cookie, інформація про пристрій користувача.

У будь-якому випадку до персональних даних належать:

 • Прізвище, ім’я, по батькові користувача;
 • Контактний телефон користувача;
 • Адреса електронної пошти (e-mail);

Ресторан загалом не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається
користувачами, і не здійснює контроль за їхнею дієздатністю. Однак Ресторан виходить з того, що
інформація, передана йому від користувачів, є достовірною та актуальною.

Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

Ресторан здійснює збір статистики про ip-адреси своїх відвідувачів.
Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

Будь-яка інша персональна інформація не зазначена вище (використовувані браузери й операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою.

Не можуть бути уналежнені до персональних даних користувача такі відомості, як-от: номер
телефону та адреса електронної пошти, якщо обробка цих даних здійснюється знеособлено, тобто без прив’язки до персональних даних конкретного користувача, його історії замовлень у Ресторані.

Збір (отримання) персональних даних

Під обробкою персональних даних у цій Політиці
розуміють: збір вищевказаних даних, їх систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, заміна), використання, блокування, знищення.

Заповнення полів форми, що містять персональні дані в розділах «Забронювати столик»,
«Контакти», «Відгуки» означає, що ви добровільно, своєю волею і у своєму інтересі передаєте свої персональні дані нашій організації для подальшої обробки в зазначених у цій Політиці цілях.

Окремі дії (операції) з обробки персональних даних також можуть здійснюватися у вищевказаних цілях з використанням паперових носіїв (бланків договорів).

Персональну інформацію користувача Ресторан може використовувати в наступних цілях:

 • Надання користувачеві персоналізованих сервісів;
 • Зв’язок з користувачем, зокрема відправлення повідомлень, запитів та інформації, що
  стосуються використання сервісів, надання послуг, а також оброблення запитів і заявок від користувача;
 • Поліпшення якості Сайту, зручності його використання, розроблення нових сервісів і послуг;
 • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 • Реклами товарів і послуг;
 • Інших цілях, що не суперечать чинному законодавству України.

Умови обробки персональної інформації користувача та її передача третім особам

Ресторан зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до цих правил, забезпечуючи безпеку персональних даних користувача від несанкціонованої передачі третім особам.

Ресторан дотримується принципу конфіденційності персональної інформації користувача, крім
випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу
необмеженому колу осіб.

Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким
законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Ресторан має право передати персональну інформацію користувача третім особам у наступних випадках:

 • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
 • Передача необхідна для використання користувачем певного сервісу або для надання послуги користувачеві;
 • Уповноваженим органам державної влади з підстав і в порядку, встановлених законодавством України;
 • Користувач погоджується з тим, що Ресторан має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям;
 • Поштовому зв’язку, операторам електрозв’язку з метою виконання замовлення
  користувача, а також з метою інформування та привернення уваги користувача до умов
  надання послуг, зокрема рекламних акцій.

У випадку втрати або розголошення персональних даних Ресторан інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.

Ресторан спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або
інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних користувача.

Використання Сайту Ресторану означає згоду користувача з цією Політикою. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сервісів.

Згода користувача на обробку його персональних даних діє з дня початку користування Сайтом Ресторану до дня відкликання згоди, за допомогою звернення користувача до представників
Ресторану в порядку, встановленому цією Політикою.

Заходи щодо забезпечення захисту персональних даних

Ресторан вживає необхідних організаційних і технічних заходів щодо захисту персональних даних.
Заходи, що вживаються, ґрунтуються на вимогах Закону України “Про захист персональних даних”
від 1 червня 2010 № 2297-VI.

Зокрема:

 • Призначені особи, відповідальні за організацію обробки та забезпечення безпеки персональних даних;
 • Особи, які ведуть обробку персональних даних, проінструктовані та ознайомлені з нормативними правовими актами, що регламентують порядок роботи і захисту персональних даних;
 • Визначено місця зберігання паперових носіїв, що містять персональні дані;
 • Розмежовані права доступу до оброблюваних персональних даних.

Крім вищевказаних заходів, здійснюються заходи технічного характеру, спрямовані на:

 • Запобігання несанкціонованого доступу до місць зберігання персональних даних;
 • Інші необхідні заходи.

Гарантії конфіденційності

Інформація, яка належить до персональних даних замовників (покупців) та інших осіб, що стала відомою у зв’язку зі здійсненням організацією своєї діяльності, а її працівниками своїх посадових (функціональних, професійних) обов’язків, є конфіденційною інформацією й охороняється Законом.

Працівники та інші особи, які отримали доступ до оброблюваних персональних даних, ознайомлені з переліком нормативних правових актів, що регулюють порядок і правила їх
обробки, а також попереджені про можливу дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальності в разі їх порушення.

Зміна політики

Ресторан має право вносити зміни в чинну Політику. Під час внесення змін до актуальної редакції
вказується дата останнього оновлення.

Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її підписання, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті Ресторану в мережі інтернет за адресою grand-otrada-restaurant.com.

Зворотний зв’язок

Усі пропозиції або запитання з приводу цієї Політики повідомляйте електронною поштою: grand.otrada@gmail.com